Associazione l’Altra Città
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: info@laltracitta.it

Ce.I.S – Centro di Solidarietà di Grosseto
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: ceis@laltracitta.it

ONLUS Solidarietà è Crescita Soc. Coop. Soc. A.R.L.
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: solidarietaecreascita@laltracitta.it

Associazione Le Querce di Mamre
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: mamre@laltracitta.it

Centro di Solidarietà di Arezzo
V. T. TORRI 42 – AREZZO (AR) –
Tel. 0575 302038 Fax 0575 324710
E-mail: csaonlus@gmail.com

Associazione l’Altra Città nel mondo
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: nelmondo@laltracitta.it

A.I.S.E.
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: aise@laltracitta.it

PhP srl
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: info@piaccapi.com

Fondazione l’Altra Città
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673
E-mail: presidente.fondazione@laltracitta.it

Associazione Avvocati per niente
Via Alfieri, 11 – Grosseto
Tel. 0564 26673 Fax 0564 26673

Associazione Grifodog
Grosseto strada prov.le  dello Sbirro n. 10
info@grifodog.it e www.grifodog.it

Associazione Agape onlus
Via Maremmana 74 – Albinia (GR)
Tel. 0564/870251
E-mail agape.albinia@tiscali.it